تبلیغات
انتظار خورشید - غواصان نگران شدند و آمدند

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

غواصان نگران شدند و آمدند
غواصان نگران شدند و آمدند

غواصان نگران شدند و آمدند

آمده اند تا به ما بگویند:
آهای مردمی که وقتی شنیدید حدود سی سال پیش 175 غواص با دستان بسته توسط بعثی ها زنده در خاک شده اند
دلتان آتش گرفت
و بر مظلومیت آنها اشک ریختید،
مراقب باشید  بلایی که بعثی ها با اطلاعات جاسوسی آمریکا بر سر غواصان آوردند دوباره تکرار نشود!

آمده اند تا به ما بگویند:
اگر دیروز آمریکا با هواپیماهای جاسوسی اش عملیات کربلای 4 را لو داد
و غواصان را دست بسته در چنگال بعثی ها انداخت ،
امروز نگذارید
بازرسی ها و نظارت های جاسوسان آمریکا،
جان فرزندان برجسته این سرزمین را به خطر اندازد
و آنان را در تیررس حملات تروریستی اسرائیل قرار دهد.

آمده اند تا به ما بگویند:
گمان نکنید با بازرسی های مشروط و مدیریت شده می توانید جلوی جاسوسی دشمن را بگیرید.  هوشیار باشید

175 غواصی که مظلومانه با دستان بسته زنده در خاک شدند؛
امروز آمده اند
تا جلوی بسته شدن دستان نخبگان هسته ای و دفاعی کشور را بگیرند.
آنان مستقیم پای حرف های شهدای هسته ای نشسته اند و از خون دل خوردن هایشان خبر دارند.

آمده اند تا به ما بگویند:
175 غواص با دستان بسته ،

زنده زیر خاک رفتند اما زیر بار حرف زور نرفتند.