تبلیغات
انتظار خورشید - علی زمزمه هر دل آگاه

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

علی زمزمه هر دل آگاه

علی شاه
علی ماه
علی راه 
علی نصر من الله
علی زمزمه ی هر دل آگاه
علی حصن حصین است
علی عین یقین است
علی حبل متین است
علی برهمه ی خلق، امیرالمومنین است
علی کاشف هر غم
علی بر همه مرهم
علی ذکر لب عیسی بن مریم
على هستی خاتم
علی برگ برات همه ی خلق ز آتش و جهنم 
علی اصل وجود است
علی روی سجود است
علی معدن جود است
علی راز و نیاز است
علی سوز و گداز است
علی محرم راز است
وعلی مهر قبولی نماز است
علی صوم و صلات است
علی برگ و برات است
علی حج و زکات است
وتجلی صفات است
علی باب نجات است
علی حی و ممات است
وعلی رمز عبور از رو صراط است
علی ساقی کوثر که همان آب حیات است
علی حیدر کرار، که تنها او امیرالمومنین است

یاعلی

میلاد باسعادت حضرت علی علیه السلام بر امام زمان عج و عاشقان حضرتش مبارک باد