تبلیغات
انتظار خورشید - فرشته‌ها می‌آیند. فرشته‌ها حتماً‌ می‌آیند.

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

فرشته‌ها می‌آیند. فرشته‌ها حتماً‌ می‌آیند.
فرشته‌ها آمده‌اند پایین
همه‌ جا پُر از فرشته‌ است.
از كنارت‌ كه‌ رد می‌شوند، می‌فهمی؟  اسمت‌ را كه‌ صدا می‌زنند، می‌شنوی؟ 
دستشان‌ را كه‌ روی‌ شانه‌ات‌ می‌گذارند، حس‌ می کنی؟ 
راستی، حیاط‌ خلوت‌ دلت‌ را آب‌ و جارو كرده‌ای ؟ 
دعاهایت‌ را آماده‌ گذاشته‌ای؟  آرزوهایت‌ را مرور كرده‌ای؟ 
می‌دانی‌ كه‌ امشب‌ به‌ تو هم‌ سر می‌زنند؟ 
می‌آیند و برایت‌ سوغاتی‌ می‌آورند، پیرهن‌ تازه‌ات‌ را. 
خدا كند یك‌ هوا بزرگ‌ شده‌ باشی .
می‌آیند و چهار گوشه‌ دلت‌ را نور و گلاب‌ می‌پاشند. 
می‌آیند و توی‌ دستشان‌ دعای‌ مستجاب‌ شده‌ و عشق‌ است. 
مبادا بیایند و تو نباشی .
مبادا درِ‌ دلت‌ را بسته‌ باشی.
مبادا در بزنند و تو نفهمی . 
مبادا...

كوچه‌ دلت‌ را چراغانی‌ كن . 
دمِ‌ در بنشین‌ و منتظر باش.

فرشته‌ها می‌آیند. 
فرشته‌ها حتماً‌ می‌آیند.
خدا آن‌ سوتر منتظر است. 
مبادا كه‌ فرشته‌هایت‌ دست‌ خالی‌ برگردند ...


خانم عرفان نظرآهاری