تبلیغات
انتظار خورشید - انتظار عاشقانه

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

انتظار عاشقانه
چه عاشقانه به سویت می آیم و میگویی منتظر باش.
خدای من معبودم، با هر خواسته‌ای که برایم پیش می‌آید
و تو می خواهی امتحانم کنی، خودم را به تو نزدیک تر حس می‌کنم
تلاش می‌کنم، صبر می‌کنم، بر خواسته‌ام پافشاری می‌کنم
و تو باز می‌گویی صبر کن، و چه شیرین است صبر در مقابل
خواسته‌ات، صبر در مقابل اراده‌ات
من در برابر توان و اراده‌ی تو هیچم
چه عاشقانه تلاش می‌کنم و حاجت می‌خواهم
چه عاشقانه منتظر نشسته‌ام
چه حکیمانه تماشایم می‌کنی و می‌گویی تا من نخواهم نمی‌شود
چه عاشقانه نگاهم می‌کنی می‌گویی این بنده من است
خدای من،ای کسی که از رگ گردن به من نزدیک‌تری
ای کسی که نفس‌هایم با عشق به توست، قلبم با عشق به تو می‌زند
ای کسی که برایم مهربان‌تر از هر مهربانی
خواسته‌ی دلم را با حکمت خودت گره بزن.


نوشته:رحمتی