تبلیغات
انتظار خورشید - و تنها یک شب دیگر باقیست

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

و تنها یک شب دیگر باقیست

شب قدر، مهلتی است برای همه آنان که عمر خود را به بیراهه رفته‏ اند، تا لحظه‏ ای به خود آیند و اندیشه کنند در اینکه

چیستند،

کیستند،

از کجا آمده‏ اند و

به کجا می‏روند،

و تا فرصت باقی است، به جبران گذشته‏ ها بپردازند و با توبه، از سقوط حتمی رهایی یابند.

شب قدر، شبی است که بار دیگر انسان فرصت می ‏یابد شیرینی معرفت را بچشد و با تقویت درجات ایمان و یقین، در راه سیر الهی و عروج به عالم بالا حرکت کند.

شب قدر، شب جدایی میان اولیای خدا و اولیای شیطان است.

شب دعا و ندبه، و شب نزول رحمت عام و کَرَم خداوند است.

شب آشتی بنده با خداوند، و شست‏وشوی تیرگی‏های دل است.

شب خودسازی و نزدیک شدن به پروردگار است.

شب تقسیم سهم است و بندگان به اندازه تلاششان در عبادت، پاداشی در خور می‏برند.

شب یادآوری نعمت‏های مادی و معنوی خداوند است.

شب عروج انسان، از خاک به افلاک است.

شب بیدار ماندن، بیدار کردن و آگاه شدن از مکتب است.


و تنها یک شب دیگر باقیست


انتظار خورشید