تبلیغات
انتظار خورشید - آغاز امامت خورشید عدل و عدالت مبارك باد

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

آغاز امامت خورشید عدل و عدالت مبارك باد
مهدیا! دلها به یاد تو می تپد و روشنی نگاه منتظران به افق خورشید ظهور توست ...
ای برترین افق برای پرواز پرندگان آرزو، ای تجلی آبی ترین آسمان امید، ای منتهای برترین خیال هستی...
ای آرمان همه چشم انتظاران، دنیا نیازمند ظهور تو و قلبهای عاشقانت به شوق دیدار روی تو می تپد.
ای قلب عالم امكان، بیا و گـَرد قدمهایت را توتیای چشمانمان قرار ده. بیا كه نوای دل انگیز توحید را با گوش جان شنواییم.

آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) در حقیقت امتداد غدیر، بلكه خود غدیری دیگری است، آنها كه آرزو داشتند در سال دهم هجری، در سایه سار تك درخت وادی جحفه بودند تا با صاحب غدیر بیعت كنند، امروز باید با حجت معبود، مهدی موعود بیعت كرده و هر چه در توان دارند، از یاری امام زمان خویش دریغ ندارند؛ چنان كه امام علی(ع) می فرماید:
"خوشا به حال كسی كه زمان او (حضرت مهدی (ع) ) را درك كند، به دوره او بپیوندد و دوره او را شاهد باشد."
همچنین آن حضرت در جای دیگر می فرماید:
"هیچ مرده ای باقی نمی ماند، مگر اینكه شادی ظهور مهدی(عج) در قبرش به او می رسد و آنها در قبرهایشان با هم دیدار می كنند و یكدیگر را به قیام قائم(ع) بشارت می دهند."