تبلیغات
انتظار خورشید - خوشا به سعادتت عموجان

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

خوشا به سعادتت عموجان

به این می اندیشم

که آن پایی  که برای رسیدن به مولا ابا عبد الله گام برداشته و تاول زده ، هرگز فردای قیامت نمی سوزد.

خدایا!

نام ما را جزء زوّار واقعی شهید کربلا ثبت بفرما