تبلیغات
انتظار خورشید - قلبم را به عشق خودت گرفتار کن

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

قلبم را به عشق خودت گرفتار کن


الهی تو بخشنده ترین و زیباترینی،

گوهر اشک میخری

دل شکسته میخواهی،

و عمل بی ریا می پذیری .

ما را از گناه سبکبار کن،

و دیدگانمان را اشکبار و قلبمان را به عشق خودت گرفتار . . .

آمین