تبلیغات
انتظار خورشید - زینب یلی از تیره بنی هاشم است!

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

زینب یلی از تیره بنی هاشم است!
زینب(علیه السلام) را از چه می ترسانید ؟! از خرابه ؟! خیالتان بس باطل! او خود خرابه نشینی شام را پشت سر نهاده است ... خطبه های نهج البلاغه ای اش کاخ یزید را به کوخ کشیده است ! حال او را از به خاک نشستن هراساندن ، قیل و قالی کودکانه است ؟! زینب یلی است از تیره بنی هاشم ... آنقدر که قلمم بی اراده او را علیه السلام خطاب می کند ... زینب در اقتدار ، از هر مردی مردتر است ! .
کلب های وهابی نمی دانند که سایه سر دُخت علی(علیه السلام) ،خود علیست ... امان از آن دم که بجوشد رگ غیرت عباس(علیه السلام) ... امان ؛ هست برایشان نیست می شود ... .
یمین زینب (علیه السلام) به سفارش پدر ، حسن(علیه السلام)بود و یسارش حسین(علیه السلام) ، گام های علی(علیه السلام) در مقابل و رد پای عباس در انتها ... آری اصالت دخت زهرا(علیهاالسلام)چنین اقتضا می کند ... نَصَب چُنین بر می تابد که بانو علیه السلام در حصار غیرت مردانِ خانه سبز بماند تا نور چشم نامحرمان ، سایه ای هم از او برنچیند ... .
هتک حرمت آل علی(علیه السلام) به قدمت زخم های جان ابن ابی طالب است ... فَاضَبَّت علی عداوته ، و اَکَبَّت علی منابذته ... و الاُمَة مُصرَّةٌ عَلی مَقتِه ، مُجتَمِعَة عَلی قَطیعةِ رَحِمِه ... درد تازه ای نیست بی مودّتی به قربای رسول(صلی الله علیه وآله) امّا برای ما همیشه این هیهات تازه گی دارد ... هیهات من الذلة ... هیهات .
بنی امیّه و سبّ علی(علیه السلام) ... بنی عباس و به شخم کشیدن مزار حسین(علیه السلام)... .
اللّهمّ العَن َاوََلَ ظالمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلَی ذلِک ... اللّهُمَّ العَنهُم جَمیعَاً ... .