تبلیغات
انتظار خورشید - حلول ماه بهار قرآن مبارک

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

حلول ماه بهار قرآن مبارکپیامبر خدا (صل الله‏ علیه‏ و‏ آله) می‌فرمایند:
چون هلال ماه رمضان پدید آید، درهاى دوزخ بسته گردد و درهاى بهشت گشوده شود و شیاطین به زنجیر كشیده شوند.