تبلیغات
انتظار خورشید - عاشقانه ترین بوسه های دنیا

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

عاشقانه ترین بوسه های دنیا

فرقی نمی کند چگونه عاشقی کنی...مهم این است که عشقت راه به سوی آسمان داشته باشد!

مهم این است که از خط الهی خارج نشوی!...

تاریخ شیعه عاشقی های زیادی به خود دیده...عاشق های زیادی فدای معشوق شده اند! تاریخ شیعه پر است از عشق بازی .

فرقی نمی کند جزء یاران اندک محمد (ص) باشی و سنگ بخوری یا جز اندک عاشق های روز عاشورا...

عاشق همه جا رسم عاشقی بلد است


عکس ها را در ادامه ببینید...