تبلیغات
انتظار خورشید - هدیه ما فقیرا به مادرامون

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

هدیه ما فقیرا به مادرامون


مــــــادر خوبــــم

به تو ســــــــلام میکنــــــم ،

تا خانه عروجـــــــــم با دعای تو بنا شــــود

و دلــــــم در آسمان آبی مهــــــــــرت رهــــــا شــــــــود

روزتـــــ خجسته ، لبانتـــــــ پر زخنده و دلتـــ شادابـــــ و سر زنده باد