تبلیغات
انتظار خورشید - بهار نو

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

بهار نو
یا مقلب القلوب و الابصار ****  یا مدبر الیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال  *** حول حالنا الی احسن الحال


دستان پر مهر بهار، طبیعت خفته را ازخواب بیدار می‌سازد، و زمین و درخت رازهای رنگارنگ و عطر آگین خویش را نثار ما می‌كند. 
برایتان آگاهی، سلامتی، آرامش و شادی واقعی آرزومندم.