تبلیغات
انتظار خورشید - سیاستی در قالب هنر !

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

سیاستی در قالب هنر !

من نمیدانم در این جشنواره اسکار چه خبر است. جشنواره ایست هنری یا جشنواره ایست سیاسی؟ اگر سیاسیت چرا نام هنر روی آن است؟!

اگر هنریست چرا ملاک اولیه شان سیاست است؟!

ازصدای طبل  اسکار 2012شان هم همین صدای سیاست به گوش رسید اما یک عده صدای سازشان را گویا اینطور نشنیدند! این همه فیلم و

فیلم ساز داشتیم ،عمدأ باید جایزه اسکارشان تعلق میگرفت به فیلمی که مشکل زندگی یک زن و شوهر ایرانی این بود که یکی میگفت ایران

جای زندگی نیست و آن یکی میگفت هست! بله از جهت ساخت و بازی بازیگرانش قابل تأمل بود اما مگر ما کم فیلم داشتیم که ساخت و بازی

بازیگرانش به پای این فیلم نرسد؟چرا به آنها اسکار تعلق نگرفت؟! وقتی که ملاک هنر سیاست باشد ، باید که تعلق نگیرد. یادم هست همان

موقع کسی میگفت سالهای قبل وقتی در همین جشنواره اسکار ،یکی از فیلمهایی که سازنده اش شخص آفریقایی یا اگر اشتباه نکنم ساکن

آمریکای لاتین بود به عنوان برتر انتخاب شد،دعوت به عمل آمد کارگردان این فیلم در جشنواره حاضر نشد و پیغام فرستاده بود که من درجشنواره

ای که سرانش استعمارگران و ستمگران جهانی اند حاضر نمیشوم! آن وقت کارگردان ملت ما استقبال که میکند هیچ،مبانی دینی مان را هم

زیر پا میگذارد !!! خود داند اما ما این افتخار را افتخار ملی نمی دانیم!

و اما اسکار 2013شان! فکر میکنید به چه فیلمی تعلق گرفت ؟ اگر بشنوید که شاید شنیده اید باز به این نتیجه نمیرسید که داستان این خرس

طلای قصه ما هم داستان همان خرس طلای قصه جدایی نادر از سیمین است؟!

آرگو فیلمی که موضوعش مربوط به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط ایرانیهاست و این دیگر صد در صد سیاسی ست و هیچ کس نمیتواند

بگوید که نه این هم جلوه ای از هنر هنرمندان یک مرز و بوم است.

اسکاری که با پخش مستقیم از ویدئو کنفرانس ،تقدیر و تشکرش از جانب میشل اوباما همسر اوباما ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد!!!

آن وقت به این هم میگویند هنر یا سیاست ایران ستیزی؟ این جشنواره هنری ست یا جشنواره ای سیاسی ؟

آیا اینها سیاست بازی هایی نیست در قالب هنر و به نام هنر؟؟؟!!! فکر نمیکنند هنر را با سیاست اشتباه گرفته اند؟


نویسنده: خانم مولوی