تبلیغات
انتظار خورشید - اعلام ساعت کار مفید در ایران

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

اعلام ساعت کار مفید در ایران
مشکل کم کاری و ناکارآمدی سیستم اداری کشور از معضلات مزمنی است که تاکنون هیچ دارویی نتوانسته است این درد را درمان کند.

تا به حال حتماچند بار سر و کارتان به یک اداره دولتی افتاده و همیشه با مشکل وقت کشی از سوی کارمندان و یا نرسیدن به موقع به کارتان مواجه شده اید. و احتمالا اعصابتان خورد می شود ،بحث می کنید و پیش خودتان می گویید ای کاش کارم به اینجا نمی کشید. اینها مشکلاتی است که در ادارات دولتی و دستگاه ها وجود دارد و دیگر شما هم تحمل اینگونه مشکلات را نخواهید داشت.
اما واقعا این معضلات از کجا نشاٌت می گیرد؟

در جایی که قانون 8 ساعت کار را برای کارمندان خود قرار داده اما غیر از تعریف ساعت کار،یک واقعیت به عنوان ساعت کار مفید در ادارات دولتی نیز باید وجود داشته باشد.

بنا به این گزارش ،...
مشکل کم کاری وناکارآمدی سیستم اداری کشورازمعضلات مزمنی است که تاکنون هیچ دارویی نتوانسته است این درد را درمان کند.

تا به حال حتماچند بار سروکارتان به یک اداره دولتی افتاده و همیشه با مشکل وقت کشی از سوی کارمندان و یا نرسیدن به موقع به کارتان مواجه شده اید. و احتمالا اعصابتان خورد می شود ،بحث می کنید و پیش خودتان می گویید ای کاش کارم به اینجا نمی کشید.اینها مشکلاتی است که در ادارات دولتی و دستگاه ها وجود دارد.و دیگر شما هم تحمل اینگونه مشکلات را نخواهید داشت.اما واقعا این معضلات از کجا نشاٌت می گیرد؟

در جایی که قانون 8 ساعت کار را برای کارمندان خود قرار داده اما غیر از تعریف ساعت کار،یک واقعیت به عنوان ساعت کار مفید در ادارات دولتی نیز باید وجود داشته باشد.

بنا به این گزارش ،در ابتدا بهتر است با یک تعریف کلی از مدت زمان معین کار طبق تعریفی که قانون ارائه کرده است وارد این موضوع شویم. طبق ماده51 قانون کار :ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد.در تبصره یک این قانون اشاره شده است که مجموع کار در هفته نباید از 44 ساعت تجاوز کند.که جمعه را از این مجموع کم کنیم تقریبا روزی هشت ساعت کار برای کارمندان منظور شده است
ساعت کار مفید را تقریبا می توان این طور بیان کرد که میزان وقتی است که یک کارمند برای انجام مسئولیت و وظایف خویش صرف می کند.این در حالی است که ساعات کار مفید در ایران با سایر کشور های پیشرفته قابل مقایسه نمی باشد.در واقع در کشورهای پیشرفته از 44 ساعت کار در هفته ،نزدیک به 30 ساعت کار مفید انجام می دهند.که این رقم در ایران به 10 ساعت در هفته می رسد.به طور کلی تر طبق آمار، ساعت کار به طور سالانه در ژاپن به 2420 ساعت در کره جنوبی به 1900 ساعت در امریکا به 1360 ساعت ،المان 1600 ساعت و در ایران به 800 ساعت می رسد.

در حالی که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس این رقم در ایران روزانه به 22 دقیقه رسیده است، در مقایسه با سال پیش که یک ساعت و 4 دقیقه اعلام شده بود به طور چشم گیری کاهش یافته است.
کارشناسان علت های متعددی را برای بروز این مشکل بر شمرده اند.که جمیع نظرات بر این موارد استوار است.
• پایین بودن دستمزد ها و حقوق
• ضعف مدیریت و نظارت
• سیستم فرسوده ی اداری
• ضعف فرهنگی و اموزشی کارکنان
و بی انگیزه بودن انها از مهمترین دلایل بر شمرده کارشناسان می باشد.