تبلیغات
انتظار خورشید - صدا و سیما سلام...

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

صدا و سیما سلام...
تیتراژ پایانی فیلم هایت برایم همیشه یک چیز بوده و هست ؛
"یک سؤال" و یا بهتر است بگویم دل مشغولی ذهنم !
در برنامه هایتان  خبر از تیتراژ هست ، شخصیت اول و دوم و ...، مدل لباس ، طراحی صحنه و ... حتّی نحوه ی نگاه کردن بازیگران به هم مهم است !
گاهی سریالی در قالب ده ها قسمت ، حکایت از سال های سال زندگی می کند ؛
امّا آیا در روزهای این زندگیِ چندین و چند ساله دقیقه ای برای نماز پنج گانه ... اعمال واجب و مستحب و ... طراحی شده است ؟!
چه حکمتیست که بازیگرِ در نقش مسلمان ، مشتی برای گرفتن وضو به زیر آب نمی برد ؟!
چطور در " زمانه هایِ " سیما ، عاشق ، چشمانش را پُر می کند از محبّت به نامحرم و به قول حرفه ای هایشان از درون اعماق ، حس می گیرید امّا برای یک صحنه از نشان دادن رابطه بین عبد و معبود و اقرار بندگی "سه، دو ،یکی " گفته نمی شود !
براستی که اسلام و احکامش ، اسلام و اخلاقش ، در چارچوب فکری برنامه سازانتان جایگاهی دارد ؟!
حال چه بشود که گاهی در صد قسمت ، یک رکوعی را نشان دهند ، چه بسا صبحانه ، ناهار و شامِ یک نقش را به تصویر می کشند ولی یک نماز دو رکعتی را...
یاد ملاقلی پورها بخیر ... .  .