تبلیغات
انتظار خورشید - اگه در دین اجباری نیست چرا مرتد را اعدام می کنین؟

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

اگه در دین اجباری نیست چرا مرتد را اعدام می کنین؟

یادمون باشه :

اکراه با اجبار فرق داره

آیه نیز فرموده:

لا اکراه فی الدین1.تناقضی بین آیۀ لااکراه فی الدین و حکم اعدام مرتد وجود ندارد. زیرا آیۀ مذکور مربوط به قبل از وارد شدن و پذیرفتن دین اسلام است، با مراجعه به تفاسیر مربوط به این آیه روشن می‌شود که این آیه در مورد کسانی است که هنوز اسلام را نپذیرفته‌اند. زیرا شأن نزول آیه در مورد مردی است که غلامی داشت و او را به اسلام آوردن اکراه می‌نمود، وقتی خبر به حضرت رسول اکرم (ص) رسید حضرت او را نهی کرد و اسلام هم در مورد این افراد سخت گیری نمی‌کند، بلکه با دعوت و تبلیغات اگر اسلام را پذیرفتند که بسیار خوب و الا می‌توانند با شرایط، همزیستی مسالمت آمیز با مسلمانان داشته باشند که نمونه آنرا شما هم اکنون در کشورمان می‌بینید. (1) در حالیکه حکم اعدام مرتد مربوط به بعد از ایمان و اعتقاد است و در مورد کسانی صادق است که اسلام را پذیرا شوند سپس عدول کنند، که در اینگونه موارد اسلام فوق العاده سختگیر است. چرا که این عمل موجب تزلزل اعتقادی جامعه اسلامی شده و یک نوع قیام بر ضد اسلام محسوب می‌شود و غالباً دلیل بر سوء نیت است.(2)
2.در حقیقت باید گفت: ارتداد، ابراز و اظهار خروج از دین است، و غالباً به تبلیغ دیگران به خروج از دین مى‏انجامد. از اینرو، مجازات مرتد شامل كسى كه از دین خارج شده ولى آن را به دیگران ابراز و اظهار نكرده است نمى‏شود. بنابراین، مجازات مرتد به دلیل جرم و گناه اجتماعى او است نه عقیده‏ى شخصى وى. نا گفته نماند؛ اجرای این حکم، در فقه شیعی، در خصوص مرتد فطری،(3) مرتد ملی(4) و زن و مرد متفاوت است.
3.بعلاوه این حکم از آن جهت است که؛ مرتد، حق عمومى مردم را در حفظ روحیه‏ى دینى جامعه مى‏شكند، و تدین مردمى را كه كارشناس در دین نیستند تهدید مى‏كند. در صدر اسلام نیز عده‏اى از دشمنان اسلام نقشه كشیدند كه به ظاهر اسلام بیاورند و سپس مرتد شوند تا با این كار، ایمان مسلمانان را تضعیف كنند.(5)
4.اسلام براى جلوگیرى از این تهدید، مجازات سنگینى را براى ارتداد قرار داده است، گرچه راه اثبات آن را نیز سخت كرده است، به گونه‏اى كه تنها عده‏ى محدودى در صدر اسلام به این مجازات محكوم شدند. از این رو، اثر روانى این مجازات بیش از خود آن، توانسته است فضاى سالمى براى عموم مردم فراهم سازد.(6)


منبع:
1. بنقل از سایت حوزه نت.
2. همان منبع.
3. مرتد فطرى، كسى است که پدر یا مادرش در هنگام انعقاد نطفه‏اش مسلمان بوده‏اند و خودش پس از بلوغ، اظهار اسلام كرده، و سپس از اسلام خارج شده است.امام خمینى، تحریر الوسیله، ج2، ص 336.
4. مرتد ملّى كسى است كه پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه‏ى او كافر بوده‏اند، و او پس از بلوغ، اظهار كفر كرده و سپس اسلام آورده، و مجدداً كافر شده است. همان منبع.
5. سوره آل عمران، آیه 72.
6. پایگاه اینترنتی اسلام کوئست.