تبلیغات
انتظار خورشید - شیوه جدید قرائت قرآن که توسط وهابیون کشف شده

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

شیوه جدید قرائت قرآن که توسط وهابیون کشف شده


ذلِكَ یَطْبَعُ اللَّهُ عَلى‏ قُلُوبِ الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ (59)الروم