تبلیغات
انتظار خورشید - انتظار وصال

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

انتظار وصال

روزی هزار بار دلت را شکسته ام
بیخود به انتظار وصالت نشسته ام
هربار این تویی که رسیدی ودر زدی
هربار این منم که در خانه بسته ام
هرجمعه قول میدهم آدم شوم ولی
هم قول خویش هم دلت را شکسته ام

اللهم عجل لولیک الفرج