تبلیغات
انتظار خورشید - حرف دل

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

حرف دل

گفتم که فراق را نبینم دیدم
آمد به سرم از آنچه می ترسیدم

شنیده ام که فراق از عذاب سخت تر است؛ وقتی امیرالمؤمنین در دعای کمیل می فرماید

( أصبر علی عذابک فکیف أصبر علی فراقک )
وقتی آقا این طوری بگن ما دیگه چی بگیم ... تازه حالا می فهمم درد فراق چیه ؛ درد دوری ؛ درد درازی راه و صد تا درد دیگر ...

نمی دونم وقتی آدم بفهمه با معشوقش ؛ محبوبش ؛تنها همدم ومونسش چقدر فاصله داره یا با کاراش دلش رو سوزونده ؛ چه حالی پیدا می کنه؟

ولی عجب ضرب المثلیه که گفته:{چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی} چرا به جای اینکه کاری کنم که باعث دلگرمی آقام بشم او ل دلشو بشکنم بعد فکر کنم بببینم چه جوری می تونم جبران کنم ؛ به نظرتون این کار آدمای عاقله ؟! اما با اینکه لیاقت دیدنش رو ندارم اما دلم خوشه هفته ای اقلا یه شب چهارشنبه ای یا یه صبح جمعهای به عشق آقام ندبه کنان برم مسجد جمکران ویه زیارت آل یاسین بخونم وبرگردم ...

البته با این امید که دلمو جا بذارم نه آنکه دنبال خودم بیارمش ... باشه که آقا یه گوشه چشمی به این دل جامونده بندازه ...