تبلیغات
انتظار خورشید - شب یلدا

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

شب یلدا
شب یلدا قدم آرام بردار
كمی هم احترام ما نگه دار

تو می بینی ربابم غصه دار است
بنی هاشم هنوزم داغدار است

صدای العطش در گوش مانده
بدن ها بی كفن هر گوشه مانده

شب یلدا توهم چله نشین باش
سیه پوش غم سالار دین باش