تبلیغات
انتظار خورشید - باز باران با ترانه

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

باز باران با ترانه
باز باران با ترانه

میخورد بر بام خانه

یادم آمد کربلا را

دشت پر شور و بلا را

گردش یک ظهر غمگین

گرم وخونین

لرزش طفلان نالان

زیر تیغ ونیزه ها را

با صدای گریه های کودکانه

اندرین صحرای سوزان

میدود طفلی سه ساله

پرزناله، دلشکسته، پای خسته

باز باران...

قطره قطره،میچکد از چوب محمل...

آخ باران کی بباری بر تن عطشان یاران

تر کنند از آن گلو را

آخ باران...آخ باران...


التماس دعا