تبلیغات
انتظار خورشید - یکی عشق و دگر ...

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

یکی عشق و دگر ...

 

عزیزا! ما گرفتار دو دردیم               
یکی عشق و دگر در دهر فردیم
نصیب کس مباد این غم که ما راست
جمالت یک نظر نادیده ،مُردیم

***
خوش آن ساعت که دیدار تو بینم
کمند عنبرین تار تو بینم
نبینه خرّمی هرگز دل من
مگر آن دم که رخسار تو بینم
                                                             بابا طاهر