تبلیغات
انتظار خورشید - ترویج فساد به منظور تعجیل در ظهور

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

هرگاه شرط ظهور حضرت مهدی (عج) گسترش فساد در روی زمین است، چرا با فساد مبارزه كنیم؟

 

اوّلا: باید توجّه نمود كه شرط ظهور امام(علیه السلام)، هرگز منحصر به گسترش فساد در اجتماع انسانى نیست; بلكه هرگاه مردم جهان از نظر رشد فكرى و كمالات روحى به حدى برسند كه بتوانند ارزش وجود امام(علیه السلام) را درك نمایند و شایسته رهبرى او گردند، در این صورت امام(عج) بدون هیچ قید و شرطى ظهور نموده و از پس پرده غیبت بیرون مى آید.

در كتاب هاى عقاید و مذاهب بطور مبسوط و گسترده بحث و بررسى شده است كه مانع اساسى براى غیبت امام، اخلاق و روحیّات و عدم آمادگى جامعه انسانى براى ظهور و حكومت آن حضرت است و اگر این مانع برطرف گردد، دوران غیبت او سپرى خواهد شد.

دانشمند بزرگ و فیلسوف عالى قدر اسلام مرحوم خواجه نصیر الدّین طوسى در كتاب «تجرید العقائد» در این باره سه جمله كوتاه و پر مغز دارد كه با توضیح مختصرى در اینجا نقل مى كنیم:

1- وُجُودُهُ لُطْفٌ: وجود امام معصوم - خواه آشكار و خواه پنهان - براى جامعه انسانى نعمت معنوى و وسیله نزدیكى به اطاعت فرمان پروردگار است; زیرا رابطه هدایت الهى میان خدا و مردم، به وسیله امام(علیه السلام) برقرار مى گردد و بسیارى از نعمت هاى معنوى و مادّى به خاطر امام به مردم مى رسد، حتّى هدایت معنوى امام نسبت به افراد شایسته همیشگى است - اگر چه او را نبینند و نشناسند.

2- وَ تَصَرُّفِه لُطْفٌ آخَر: هرگاه امام از پس پرده غیبت بیرون آید و به راهنمایى ظاهرى بپردازد و زمام امور را به دست بگیرد خود نعمت دیگرى است; در این موقع نه تنها یك گروه از وجود او بهره مند مى گردند; بلكه همه جامعه انسانى از وجود او كه مظهر عدل و داد و مجرى دستورهاى آسمانى و احكام الهى است، بهره مند خواهند بود.

3- وَ عَدَمِهِ مِنّا: هرگاه او از تصرّف در امور مردم خوددارى مى كند و در پس پرده غیبت به سر مى برد و به بزرگترین آمال و آرزوى بشر تحقّق نمى بخشد، براى موانعى است كه خود مردم بر سر راه او به وجود آورده اند و علّت اساسى سلب این نعمت، خود مردم هستند واگر خود مردم براى حكومت واحد جهانى ـ آن هم برپایه فضیلت و اخلاق و عدل و داد و رعایت حقوق و احكام اسلامى - آمادگى پیدا كنند، بطور مسلّم آشكار خواهد شد و هیچ گاه از ناحیه خداوند كوتاهى از ابراز لطف نبوده، این خود مردمند كه ظهور حكومت حقّه الهى را به تأخیر انداخته اند.(2)

بنابر این، توسعه فساد و گسترش آلودگى، شرط منحصر ظهور امام نیست كه به جز آن، به فكر راه دیگرى نباشیم و در پیدایش آن تسریع نماییم، بلكه راه نزدیكترى دارد كه همان پیدایش لیاقت و شایستگى در مردم است.

و به عبارت دیگر، شرط رهبرى دو چیز است:

1- وجود رهبر

2- آمادگى مردم براى پذیرش رهبر

مسلّماً اگر شرط دوّم از ناحیه مردم تحقّق یابد، خداوند شرط اوّل را بلافاصله ایجاد خواهد نمود.

ثانیاً: گسترش فساد و آلودگى جامعه بشرى هدف اصلى نیست، بلكه زمینه را براى ظهور حضرت مهدى(عج) و اصلاح جامعه انسانى فراهم مى سازد; زیرا هنگامى كه ظلم و جور زمین را فرا گرفت و بشریّت گرفتار تبعیضات ناروا و مفاسد گوناگون گردید و مشكلات طاقت فرسا گریبان انسان ها را گرفت و تجارب مختلف نشان داد كه انسان تنها به اتّكاى نیروى خود و قوانینى كه وضع كرده نمى تواند مشكلات را ریشه كن سازد و عدالت اجتماعى را در سراسر كره زمین مستقر نماید; در این هنگام، آمادگى فكرى كامل براى پذیرش برنامه یك رهبر الهى پیدا مى كند كه بیمارى هاى این بیمار خسته را با نسخه هاى آسمانى خود درمان نماید و مى فهمد كه نقش دیگر و انقلاب برترى لازم است كه به همه نابسامانى ها خاتمه بخشد.

اصولا هیچ نهضت اصلاحى بدون یك زمینه فكرى قبلى انجام نمى پذیرد و اصل «عرضه و تقاضا» كه یك اصل اقتصادى است، در عین حال، یك اصل اجتماعى نیز مى باشد و تا درخواستى در مردم نباشد، عرضه هر نوع كالاى معنوى و مادّى بى ارزش و بى ثمر خواهد بود.

ولى آیا زمینه فكرى و آمادگى روحى براى یك نهضت اصلاحى و جهانى، كه منجر به برقرارى حكومت واحد جهانى، آن هم براساس عدل و داد و ارزش هاى اخلاقى و رعایت حقوق و مقرّرات اسلام گردد كافى است، یا این زمینه فكرى پشتوانه دیگرى لازم دارد كه این دگرگونى فكرى را به صورت انقلاب خارجى درآورد و هر نوع مانع را از سر راه نهضت بردارد و از این زمینه فكرى حدّاكثر بهره بردارى را بنماید.

نه تنها تجارب بى شمار و آزمایش هاى متوالى این مطلب را تصدیق مى كند، بلكه روایات و احادیث زیادى كه درباره نهضت این مصلح جهانى وارد شده است، آشكارا مى رساند كه انقلاب آخرین حجّت الهى پس از پدید آمدن یك زمینه فكرى، نیاز به قدرت و نیرو دارد كه بتواند در پرتو آن قدرت، از زمینه هاى موجود بهره بردارى كند و هر مانعى را كه بر سر راه نهضت خود وجود دارد برطرف سازد و در احادیث اسلامى به وجود انصار و یاران و تعداد آنها و این كه قیام حضرت مهدى(عج( توأم با قدرت و نیرو خواهد بود، تصریح شده است.

در این موقع ما باید براى تأمین منظور دوّم و تربیت اعوان و انصار و سربازان فداكار كه جان به كف در راه آرمان هاى الهى نبرد و فداكارى نمایند، در پرورش افراد صالح و جانباز بكوشیم و تا آن جا كه امكانات اجازه مى دهد، براى یك چنین نهضت وسیع جهانى، افرادى را تربیت كنیم كه بتوانند آرمان هاى جهانى آن حضرت را در سرتاسر جهان تحقّق بخشند و یك چنین هدف مقدّسى در صورتى انجام مى گیرد كه مصلحان اجتماع دست روى دست نگذارند و از هیچ گونه اقدامى در راه تربیت افراد با ایمان دریغ نورزند.

ثالثاً: از همه اینها گذشته، ما باید موقعیّت خود را در زمینه انقلاب «حضرت مهدى»(عج) مشخّص كنیم; بدیهى است اگر ما به گسترش فساد كمك كنیم، از كسانى خواهیم بود كه انقلاب حضرت مهدى(عج) براى درهم كوبیدن آنها صورت مى گیرد و اگر درصدد اصلاح جامعه باشیم، از كسانى خواهیم بود كه در ارتش انقلابى حضرت مهدى(عج) همكارى مى كنند; بنابر این، به فرض این كه با كمك كردن به توسعه فساد، ظهور حضرت مهدى(عج) را به پیش بیندازیم، وضع خود را بطور قطع به خطر انداخته ایم، مگر نه این است كه حضرت مهدى(عج) براى كوتاه كردن دست فاسدان و برچیدن بساط ظلم و فساد قیام مى كند، ما چگونه مى توانیم با گسترش فساد از انقلاب او بهره مند شویم؟

بنابر این، سكوت در برابر فساد و یا كمك به توسعه فساد - چه از لحاظ كلّى و چه از نظر شخصى - براى ظهور حضرت مهدى(عج) صحیح نیست.

بیشتر به نظر مى رسد كه این اشكال و مغلطه كارى را كسانى درست كرده اند كه مى خواهند از زیر بار مسؤولیّت ها فرار كنند و یا آلوده به هر فسادى شوند.

 

 

1. درباره مصلح غیبى جهان حضرت مهدى(عج) متجاوز از سه هزار روایت از پیامبر بزرگ و پیشوایان عالیقدر وارد شده است. نه تنها جامعه شیعه بلكه دانشمندان بزرگ اهل تسنّن مانند بخارى و مسلم و ابى داود ترمذى كه همه آنها پیش از تولّد امام زمان و یا اندكى پس از تولّد وى در گذشته اند، احادیث مربوط به حضرت را در صحاح و سنن خود آورده و گروهى از آنان كتاب هاى مستقلّى پیرامون آن حضرت نوشته اند و كمتر موضوعى مانند آن; این همه احادیث و روایات پیرامون آن وارد شده است.

2. كشف المراد، طبع صیدا، ص 226.