تبلیغات
انتظار خورشید - مهدی بیا

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

بسم الله

بیا مهدی تا جونم فدات کنم      بیا مهدی تا خاک پاتو  سرمه چشام کنم

آقا جان مولا جان مهدی جان نشانه های ظهورت همچنان پی در پی آمده اند و می آیند

ما همچنان در حسرت آمدن شما هستیم همچنان  منتظر شنیدن ندای اناالمهدی هستیم

آخه آقا جان کی میاین؟کی ؟